INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

REKA BENTUK PEJABAT
PELANGGAN : PERSENDIRIAN
LOKASI : SHANGHAI, CN
KAWASAN : 3 400 meter persegi

PENERANGAN :
Menyatukan budaya tempatan dengan daya tarikan global, konsep reka bentuk kami menggalakkan pertumbuhan dan nilai berpaksikan rakyat. Menggabungkan estetika tradisional dan moden, kami mewujudkan suasana inklusif yang menggalakkan kerjasama dan menerima kepelbagaian untuk pelanggan dan pekerja.

go top